Εντός 15 ημερών θα γίνει ο αγώνας με την Κηφισιά.


Σύμφωνα με την απόφαση της Πειθαρχικής επιτροπής της ΕΠΟ ο αγώνας Εθνικός - Κηφισιά που είχε αναβληθεί θα πρέπει να οριστεί εντός 15 ημερών.

Είναι μια απόλυτη δικαίωση για τον Εθνικό αφού όπως περιγράφεται και στο σκεπτικό της απόφασης οι Δικαστές έκριναν ότι .. «Κατόπιν τούτου κρίνει ότι ουδεμία υπαιτιότητα βαρύνει τα εγκαλούμενα σωματεία, ιδίως δε τον «ΕΘΝΙΚΟ ΟΦΠΦ» ο οποίος είχε προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την διεξαγωγή του αγώνα ....»

Η απόφαση είναι ηχηρό χαστούκι στους εχθρούς εντός και εκτός της ομάδος, που είχαν σπεύσει να προεξοφλήσουν κατά την επιθυμία τους τον μηδενισμό της ομάδος μας.