Εκτός ομάδας ο Παπαγεωργίου

Εξ΄αιτίας τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων ,η προγενέστερη πρόταση ανανέωσης συμβολαίου στον ποδοσφαιριστή Παπαγεωργίου καθίσταται άκυρη και ο αθλητής τίθεται , με άμεση ισχύ , εκτός Συλλόγου.