Ανακοίνωση σχετικά με το ποδοσφαιρικό τμήμα Εθνικού ΟΦΠΦ


Ανακοίνωση σχετικά με το ποδοσφαιρικό τμήμα Εθνικού ΟΦΠΦ.
Το νέο σχήμα που αναλαμβάνει το ποδοσφαιρικό τμήμα αποτελείται από τους κ.κ.

1.Ανδρεάκο Π.
2.Βίτσα Γ.
3.Βατίστα Γ.
4.Ευτιχίδη Γ.
5.Ζαχαρόπουλο Α.
6.Ηλιόπουλου Ν.
7.Καλογερίδη Θ.
8.Λίλα Θ.
9.Νικητάκο Ν.
10.Παπαδάκη Α.
11.Τούντα Ν.
12.Φαναρτζή Δ.
13.Γρηγοριάδη Α.
14.Βατίστα Α.

Το μοντέλο της διοικητικής δομής είναι κατανεμημένης μορφής και αποτελείται από αυτοδύναμες επιτροπές (Οικονομική, Τεχνική, Επικοινωνίας, Δημοσίων σχέσεων, Γηπέδων, Marketing, προστασίας από αθλητική βία κλπ) με καθορισμένες αρμοδιότητες, που θα στελεχωθούν από τα παραπάνω άτομα και άλλα που θα χρειαστούν κατά περίπτωση.
Η κοινή φιλοσοφία, η καλή χημεία μεταξύ των συμμετεχόντων και οι καλά καθορισμένες αρμοδιότητες πάνω σε ένα κοινό πλάνο, είναι το κύριο συστατικό για την επιτυχία του εγχειρήματος αυτού.

Παράλληλα παραμένει σε ισχύ η πρόσκληση για όποιον άλλο επιθυμεί να συμμετάσχει στο ανωτέρω σχήμα, σε συνεργασία μ' αυτό και με την διοίκηση τού Συλλόγου.